Pressinbjudan riksdagsseminarium: Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år

Riksdagsseminariet uppmärksammar att den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna fyller 75 år i år.

Institutet för mänskliga rättigheter, i samarbete med Konstitutionsutskottets presidium, bjuder in till ett riksdagsseminarium med anledning av att det är 75 år sedan FN:s generalförsamling antog den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna – the Universal Declaration on Human Rights.

Riksdagsseminariet tar särskilt upp utvecklingen med hat, hot och polariserande retorik i Sverige samt vilka konsekvenser detta kan få. FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Volker Türk, ger i sin tur en internationell utblick om hot mot demokrati och mänskliga rättigheter i världen (obs, digitalt framträdande). Talman Andreas Norlén inleder seminariet.

Datum: Den 30 november
Tid: klockan 13.00-14.30
Plats: Andrakammarsalen, Östra riksdagshuset.

Anmälan: Möjlighet finns för press att delta vid riksdagsseminariet. Observera att föranmälan krävs till Maria Ploberg, pressansvarig, maria.ploberg@mrinstitutet.se.

Deltagare:

Andreas Norlén, Talman, Sveriges riksdag
Volker Türk, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (digitalt framträdande)
Debbie Kohner, Generalsekreterare, European Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI)
Ida Karkiainen, Ordförande för riksdagens konstitutionsutskott
Erik Ottoson, Vice ordförande för riksdagens konstitutionsutskott
Thomas Bull, Justitieråd
Elisabeth Rynning, Styrelseordförande, Institutet för mänskliga rättigheter
Jens Mattsson, Generaldirektör för Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Fredrik Malmberg, Direktör för Institutet för mänskliga rättigheter

Program:

13.00
Talman Andreas Norlén hälsar välkomna.

13.10
FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Volker Türk, ger en internationell utblick om hot mot demokrati och mänskliga rättigheter.

13.20
Debbie Kohner, Generalsekreterare, European Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI)

13.30             
Generaldirektör Jens Mattsson, FOI, och Fredrik Malmberg, direktör för Institutet för mänskliga rättigheter, samtalar om utvecklingen med hat, hot, polariserande retorik och toxiskt språk samt vilka konsekvenser detta kan få.

13.50              
Ordförande och vice ordförande i riksdagens konstitutionsutskott Ida Karkiainen (s) och Erik Ottoson (m) samt justitieråd Thomas Bull samtalar under ledning av Elisabeth Rynning, ordförande för Institutet för mänskliga rättigheter, om var gränsen för hat, hot och polariserande retorik går.

14.25           
Elisabeth Rynning avslutar seminariet genom att reflektera över de samtal som förts och lärdomar vi fått med oss.

14.30-15.00  
Efterföljande mingel med kaffe och kaka.

För mer information, kontakta:
Maria Ploberg, pressansvarig kommunikatör, 046-287 39 25, maria.ploberg@mrinstitutet.se

Läs pressmeddelandet på presstjänsten viaTT

Läs alla pressmeddelanden