Svensk närvaro för första gången när nationella institutioner för mänskliga rättigheter från hela världen samlas i Genève

Direktör Fredrik Malmberg på plats i Genève. Foto: Tobias Rahm.

– Ett av institutets prioriterade mål är att genom internationellt samarbete främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna och därför är vår närvaro i detta sammanhang viktigt, säger Fredrik Malmberg, direktör för Institutet för mänskliga rättigheter.

Ett särskilt tema för konferensen är hur institutioner för mänskliga rättigheter kan bevaka och bidra till efterlevnaden av FN:s konvention om skydd mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

– I erfarenhetsutbytet mellan institutionerna beskrevs vikten av att alla länder kriminaliserar tortyr enligt definitionen i internationell rätt, något som Sverige inte infriar fullt ut idag enligt FN:s kommitté mot tortyr, säger Tobias Rahm, utredare vid institutet.

För mer information, kontakta:
Maria Ploberg, pressansvarig kommunikatör, 046-287 39 25, 073-421 77 25, maria.ploberg@mrinstitutet.se

 

Fakta: Parisprinciperna
Parisprinciperna innehåller ett antal minimikrav som nationella institutioner för mänskliga rättigheter behöver uppfylla. Det mest grundläggande av dessa är kravet på oberoende från regeringen och andra aktörer. Oberoendet gäller såväl institutionens uppdrag och sammansättning som finansiering och arbetsmetoder. En nationell institution för mänskliga rättigheter ska ha ett brett uppdrag att, med utgångspunkt i den egna statens internationella åtaganden, främja säkerställandet av mänskliga rättigheter. En nationell mänskliga rättighetsinstitution ska också fritt kunna prioritera sina fokusområden, arbetsmetoder och former för samverkan.

Läs pressmeddelandet på presstjänsten viaTT

Läs alla pressmeddelanden