Nominera din kandidat till Rådet för de mänskliga rättigheterna

Institutet för mänskliga rättigheter tar nu emot förslag på kunniga och engagerade personer som kan ingå i institutets rådgivande organ. Välkommen att nominera din kandidat senast den 28 april 2023.

I institutet uppdrag ingår att tillsätta ett rådgivande organ, Rådet för de mänskliga rättigheterna.

Rådet ska ha minst femton och högst tjugo ledamöter som utses med mandatperioder om två eller tre år. Ledamöterna kan vara både företrädare för organisationer och enskilda.

Rådet för de mänskliga rättigheterna ska tillföra institutet kunskaper och erfarenheter från civilsamhällets och andra aktörers arbete med mänskliga rättigheter. Rådet ska även lämna förslag till regeringen på ledamöter till institutets styrelse. Rådet kommer att utses senast den 13 juni 2023 och ha sitt första sammanträde den 14 september 2023.

Så här nominerar du

  • Ange namn och kontaktinformation till en representant för en organisation eller en enskild person som du föreslår som ledamot i rådet.
  • Ge en kort motivering till varför den som nomineras skulle vara lämplig som ledamot i rådet utifrån de förutsättningar som anges för uppdraget och vad som beskrivs under rubriken ”Kvalikationer för uppdraget”.
  • Motiveringen kan vara i skrift eller bifogas som ljud- eller videofil.
  • Skicka nomineringen till mailadress registrator@mrinstitutet.se och ange ”Nominering till rådet” i ämnesraden.
  • Nominera din kandidat senast den 28 april 2023.

Mer om rådets funktioner och kvalifikationskrav för uppdraget (pdf)

Bakgrund

Institutet för mänskliga rättigheter är en oberoende myndighet som inrättades den 1 januari 2022. Verksamheten ska aktivt främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige, med utgångspunkt i grundlagarna och internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. Institutet ska även fullgöra de uppgifter som en oberoende nationell mekanism har enligt konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.