Årsrapport 2022

Den 1 januari 2022 inrättades Institutet för mänskliga rättigheter, en ny myndighet med placering i Lund. Sverige fick därigenom för första gången en oberoende nationell institution med bred sammansättning av perspektiv, kunskap och erfarenheter samt ett brett uppdrag att aktivt främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige, med utgångspunkt i våra grundlagar och internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. Institutet ska också fullgöra uppgifterna som oberoende mekanism för att främja, skydda och övervaka genomförandet av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Läs hela Årsrapporten 2022 (pdf)