Årsrapport 2022

I denna rapport lämnas en kortfattad översikt över det arbete som bedrivits inför inrättandet av Institutet för mänskliga rättigheter och under de första månaderna 2022, liksom institutets bakgrund och uppgifter samt planering och prioriteringar för det första verksamhetsåret.