Årsrapport 2024 om mänskliga rättigheter

Två rapporter, fotografi

Årsrapporten har en mycket bred ansats och lyfter fram stora utmaningarna för mänskliga rättigheter i hela samhället under 2024. Några exempel från rapporten är:

  • Både allmänhet och skyldighetsbärare har låg kännedom om vad de mänskliga rättigheterna innebär i praktiken.
  • En negativ utveckling inom flera områden när det gäller rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
  • Klimatförändringarna hotar ett brett spektrum av mänskliga rättigheter och påverkar alla. Men vissa grupper drabbas hårdare, såsom urfolk, äldre personer och personer med funktionsnedsättning.
  • Regeringen har lagt fram ett stort antal lagförslag som riskerar att gå över gränserna för mänskliga rättigheter. Samtidigt går lagstiftningsarbetet så snabbt att riksdagen och remissinstanserna inte hinner analysera eller uppmärksamma vilka risker lagförslagen innebär för mänskliga rättigheter och rättsliga principer.
  • Ekonomisk utsatthet ökar och allt fler personer har svårt att hitta en bostad på grund av ekonomiska skäl.

Årsrapporten ska kunna tjäna som underlag för regeringen och riksdagens arbete. Den ska också kunna vara till hjälp för statliga myndigheter, regioner, kommuner, civilsamhällsorganisationer och andra aktörer som arbetar för att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna i Sverige.

Sammanfattning av rapporten på nationella minoritetsspråk

Vuosikertomus 2024: Yhteenveto (finska)

Bershesko rapporto 2024 (romani chib, lovari)

יערליכע 2024 באריכט: סיכום (jiddisch)

Vuosiraportti 2024: Yhtheenveto (meänkieli)

Jahkeraporta 2024: Čoahkkáigeassu (nordsamiska)