Årsrapport 2024 på teckenspråk

Här finns nio filmer på teckenspråk som sammanfattar Institutets årsrapport.

Årsrapport 2024: Inledning till sammanfattningen

Lika tillgång till rättigheter

Funktionsrätt

Rättsstatsprinciper, medborgerliga och politiska rättigheter

Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

Institutets rekommendationer

Institutets verksamhet

Rapporter, undersökningar och ställningstaganden

Dialog, samverkan och främjande