Rättigheter för personer med funktionsnedsättning – rapport på teckenspråk

Här finns 24 filmer på teckenspråk som sammanfattar institutets kompletterande information till FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (2024).

Inledning

Sammanfattning

Introduktion till rekommendationer

Artikel 1 – 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14 – 15

Artikel 16

Artikel 19

Artikel 21

Artikel 23

Artikel 25-26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 31

Artikel 33