Skrivelser

I Institutets uppdrag ingår att lämna förslag till regeringen om de åtgärder som behövs för att säkerställa de mänskliga rättigheterna. Det kan gör vi på olika sätt, men bland annat genom skrivelser, främst till regeringen men även andra myndigheter.