Stort reportage om Institutet i det senaste numret av tidningen Advokaten

Institutets styrelsemedlemmar Elisabeth Rynning och Leif Ljungholm, samt institutets direktör Fredrik Malmberg berättar om institutets uppdrag och varför Sverige behöver en oberoende nationell institution för mänskliga rättigheter.

”Oberoende av vilken regering vi har ska institutionen kunna vara obekväm, komma med rekommendationer och kritiska granskningar utan att drabbas av ekonomiska påtryckningar så att verksamheten inte kan fortsätta. Vi vill gärna att garantierna för verksamhetens fortsatta existens stärks.” – Elisabeth Rynning.

Läs artiklarna

Advokaten – Nystartat MR-institut nedläggningshotat

Advokaten – MR-institut ska ge helhetsbild av människorättsläget