Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel 2              

SOU: 2023:60
Datum: 2023-12-14
Yttrande till: Justitiedepartementet (Ju2023/02265)