Välkommen till konferensen Mänskliga rättigheter i högre utbildning

Är det samma idé om mänskliga rättigheter som präglar utbildningar på universitet och högskolor ? Vilka utmaningar finns med att kombinera forskningsbaserad kunskap med träning för yrkeslivet? Och är det inte hög tid att börja forska om mänskliga rättigheter i högre utbildning? Dessa frågor står i fokus när vi samlas för en spännande tvådagarskonferens den 19-20 oktober 2023 på Lunds universitet.

Konferensen riktar sig till en bred målgrupp som inkluderar forskare, studenter, utbildare och praktiker. Arrangemanget är samarbetsprojekt mellan Lunds universitets profilområde Mänskliga Rättigheter, Teologiska institutionen vid Uppsala universitet, Institutet för Mänskliga Rättigheter och Raoul Wallenberginstitutet.

Anmälan

För att säkra din plats, vänligen föranmäl dig genom att skicka ett mejl till ilona.karppinen@mrs.lu.se senast den 5 oktober. Du kommer då att få löpande uppdateringar om programmet och evenemanget. Kom ihåg att specificera om du planerar att delta under båda dagarna eller bara en av dagarna.

Vad händer på konferensen?

Dag 1 är på svenska och har fokus på utbildningar och arbetsmarknad i Sverige. Vi belyser utmaningar med att kombinera forskningsbaserad kunskap med träning för yrkeslivet, samt diskuterar möjligheter till samarbete mellan olika aktörer inom utbildning och forskning om mänskliga rättigheter.

Dag 2 är på engelska och har fokus på utbildning och forskningsutveckling i internationell samverkan. Vi diskuterar internationella perspektiv på hur mänskliga rättigheter kan integreras i högre utbildning, hur samverkan mellan universitet kan stärkas, samt hur forskning om mänskliga rättigheter i högre utbildning kan utvecklas.


Jag vill veta mer om programmet!